Beschikbare Skiplinks

Uw browser heeft momenteel geen ondersteuning voor Flash-gebaseerde inhoud.

Download nu de Flash-speler om deze inhoud te zien.

Beleggen

Gezond Beleggen? Kom thuis bij Argenta.

gezond beleggen

 

Waarom wilt u beleggen? Op welke termijn? Wilt u risico nemen of juist niet? Het zijn maar een paar van de vele vragen die we u stellen voor we samen beslissingen nemen. Want als het over beleggen gaat, blijft gezond verstand onze beste raadgever. Omdat zo’n 1,2 miljoen trouwe cliënten al jaren wel varen bij deze eigenzinnige aanpak. Ga langs bij uw kantoorhouder voor eerlijke en heldere informatie of voor gepersonaliseerd beleggingsadvies. Uw geld is het waard.

Kiezen is een kunst, zeker als u wilt beleggen. Gaat u voor kasbons of voor gestructureerde obligaties? Voor een gemengde korf met aandelen- en obligatiefondsen of meteen voor individuele aandelen? In hoeverre wilt u risico nemen en welk mogelijk rendement moet daar dan tegenover staan? Argenta helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Gezond Beleggen? Hier krijgt u helder advies : www.gezondbeleggen.be

gezond beleggen

Bij Argenta belegt u met gezond verstand.

We schetsen hieronder graag kort onze visie op veilig beleggen.

 

Een gezond evenwicht tussen risico en opbrengst

Een juist beleggersprofiel ligt aan de basis van een optimale en evenwichtige spreiding over de verschillende beleggingstypes. Daarom is het belangrijk dat u het samen met uw kantoorhouder zorgvuldig opstelt. U moet daarbij rekening houden met het risico dat u wilt nemen, de opbrengst die u verwacht te krijgen en de onderlinge samenhang van de verschillende beleggingstypes.

Naar boven
 

Uw langetermijndoelstellingen

Probeer als u belegt rekening te houden met de weerslag van ruimere economische marktomstandigheden. Wapen u tegen:

 • prijsschommelingen:
  Bescherm u tegen inflatie (daling van de koopkracht door stijgende consumptieprijzen) door te beleggen in vastrentende producten waarvan de opbrengst hoger ligt dan het inflatiepeil.

 • welvaartschommelingen:
  Uw belegging moet ervoor zorgen dat uw vermogen meegroeit met de economie. Zijn er opportuniteiten door een stijgende productiviteit van bedrijven, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor aandelenfondsen. Daarbij kunt u het neerwaarts potentieel beperken door (gedeeltelijke) kapitaalbescherming.

Het is uw beleggersprofiel dat de verhouding tussen vastrentende producten en meer risicovolle producten, zoals aandelen of aandelenfondsen, in uw beleggingsportefeuille zal bepalen.

Naar boven
 

Uw beleggersprofiel en onze beleggingsdiensten

Argenta biedt u twee soorten beleggingsdiensten aan:

 • Een beleggingsdienst met beleggingsadvies:
  Via een uitgebreide vragenlijst peilen we naar uw kennis en ervaring, financiële draagkracht, beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en uw houding tegenover risico’s. Met de antwoorden op die vragen stellen we uw geschiktheidsprofiel op. Op basis daarvan krijgt u van uw Argenta-kantoorhouder gepersonaliseerd beleggingsadvies.

  Argenta zal uw portefeuille voortdurend evalueren en nagaan of die overeenstemt met uw beleggersprofiel. Is dat niet meer het geval? Dan laat Argenta u dat weten. In overleg met uw Argenta-kantoorhouder kunt u die dan bijsturen.

 • Een beleggingsdienst zonder beleggingsadvies:
  Via een beperkte vragenlijst peilen we naar uw kennis en ervaring. Met de antwoorden op die vragen stellen we uw passendheidsprofiel op. U krijgt alleen productinformatie en bepaalt zelf uw beleggingskeuzes. Uw Argenta-kantoorhouder geeft u geen persoonlijk beleggingsadvies.

  Argenta evalueert niet of uw portefeuille overeenstemt met uw beleggersprofiel.

  Kent u uw profiel al? Dan kunt u hier de voor u passende of geschikte producten ontdekken.
  Kent u het nog niet? Neem dan contact op met uw kantoorhouder om uw beleggersprofiel te bepalen.
Naar boven
 

De beleggersprofielen van Argenta

Bij Argenta werken we met 4 beleggersprofielen:

Zeer voorzichtig profiel:

 • U verkiest beleggingen met een zo groot mogelijke zekerheid en u legt zeer sterk de nadruk op de bescherming van uw vermogen.

 • U belegt veruit het grootste deel van uw geld in producten waarbij geen risico bestaat op kapitaalverlies op de eindvervaldag en waarbij het rendement vooraf is gekend. De voor u geschikte of passende producten hebben een risicoklasse maximaal gelijk aan 2.

Voorzichtig profiel:

 • U vindt de bescherming van uw kapitaal belangrijk, maar toch streeft u naar meer rendement.

 • U belegt vooral in producten met kapitaalbescherming op de eindvervaldag en in beleggingsfondsen of andere producten met een lage risicoklasse, zodat u een kans maakt om uw rendement te verhogen. U weet dat ook fondsen met een lage risicoklasse soms in een beperkte mate kunnen dalen en dat uw eindkapitaal niet gegarandeerd is. De voor u geschikte of passende producten hebben een risicoklasse maximaal gelijk aan 4.

Neutraal profiel:

 • U mikt op meer rendement, maar wilt de risico’s op kapitaalverlies op middellange tot lange termijn toch zo klein mogelijk houden.

 • U belegt daarom niet alleen in producten met kapitaalbescherming op de eindvervaldag maar ook in obligatiefondsen, aandelenfondsen of andere beleggingsproducten met een gemiddeld risico. U weet dat het koersverloop van dergelijke fondsen of producten kan schommelen en dat kapitaalverlies tot de mogelijkheden kan behoren. De voor u geschikte of passende producten hebben een risicoklasse maximaal gelijk aan 6.

Dynamisch profiel:

 • Rendement is zeer belangrijk voor u en u bent bereid om daar aanzienlijke risico’s voor te nemen.

 • U belegt een belangrijk deel van uw vermogen in aandelenfondsen en andere producten met een hoge risicoclassificatie. U weet dat die beleggingsproducten sterk kunnen stijgen, maar soms ook zwaar kunnen dalen en dat zelfs aanzienlijk kapitaalverlies tot de mogelijkheden behoort. De voor u geschikte of passende producten hebben een risicoklasse maximaal gelijk aan 7.
Naar boven
 

De beleggingstypes van Argenta

Beleggingsproducten bestaan in alle vormen en maten. Bij Argenta vindt u een zeer uitgebreide waaier: beleggingsfondsen die beleggen in aandelen, obligaties of in beide (de zogenaamde gemengde fondsen), pensioensparen, gestructureerde obligaties, kasbons, achtergestelde certificaten, coöperatieve aandelen, overheidsobligaties en bedrijfsobligaties, diverse verzekeringsproducten (zowel tak 21 als tak 23) …

Argenta werkt met zijn beleggingsfondsen volgens de formule van de “open architectuur”. Dat betekent dat Argenta niet alleen eigen fondsen aanbiedt maar ook topfondsen van de beste onafhankelijke beheerders. Voor u als cliënt is dat een garantie op onpartijdigheid.

Het is belangrijk om uw beleggingen te spreiden over verschillende types, looptijden en sectoren. Een te sterke concentratie van bepaalde onderdelen in uw portefeuille doet het risico aanzienlijk toenemen. Een correct gespreide portefeuille is belangrijk en moet overeenstemmen met uw beleggersprofiel.

Argenta biedt ook geregeld nieuwe beleggingsopportuniteiten aan. Daarmee kunt u inspelen op de verwachte economische conjunctuur en op de financiële context. Die producten voldoen uiteraard altijd aan de kwaliteitsnormen van Argenta en worden u zo voordelig mogelijk aangeboden via kostenefficiënte structuren.

Naar boven
 

Een realistische kijk

Argenta’s vooruitzichten op de verwachte opbrengst zijn realistisch. Argenta neemt zowel opportuniteiten als redelijke risico’s in beschouwing. Als er mooie opportuniteiten zijn, stellen wij u die voor. En dat altijd in overeenstemming met uw langetermijndoelstellingen.

Naar boven
 

De risicoklassen

Wat bepaalt het risico van een beleggingsproduct? De mate waarin het rendement onvoorspelbaar is. Dat wordt afgeleid uit de volatiliteit en het neerwaartse potentieel van de koersen. Dat bepaalt uiteindelijk het risicoprofiel van het beleggingsproduct.

Overeenkomstig de Europese regelgeving worden de verschillende ICB’s met een Europees paspoort (daarmee bedoelen we de bancaire beleggingsfondsen) gerangschikt volgens graad van volatiliteit en gegroepeerd in klassen van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico).

Argenta geeft ook de andere financiële producten een risicoklasse van 1 tot 7. Naast volatiliteit kan Argenta voor de andere producten ook andere parameters (bijvoorbeeld het kredietrisico) hanteren om de risicoklasse te bepalen.

Risicoklassen

Naar boven
 

De volatiliteit van een belegging

De volatiliteit van een product geeft weer in welke mate een product onderhevig is aan koersschommelingen. Als de koers van een product sterk op en neer beweegt, spreken we van een hoge volatiliteit. Blijft de koers van een product eerder stabiel, dan hebben we te maken met een lage volatiliteit.

Naar boven
 

Topservice via de effectenrekening

De effectenrekening van Argenta is volledig gratis. U betaalt geen openingskosten, geen beheerskosten en geen bewaarlonen. En dat ongeacht het type effecten* dat u erop deponeert. Ook beleggingen die u aankocht bij een andere financiële instelling worden bij ons gratis bewaard.

Wij nemen ook uw effectenrekeningen bij een andere bank gratis over. Misschien rekent de andere bank u kosten aan voor die transfer. Vraag dat zeker vooraf na om verrassingen te vermijden.

Een bijkomend voordeel? U beheert uw effectenrekening via Argenta’s Internetbankieren en speelt zo kort op de bal.

* Behalve nominatieve certificaten van aandelen op naam, futures, opties en andere afgeleide producten, kasbons van buitenlandse banken en niet-beursgenoteerde aandelen.

Naar boven
 

De voordelen van online beleggen

Via Argenta’s internetbankieren kunt u aankoop- en verkooptransacties doen. Gemakkelijk, snel en wanneer het u het beste past. Zonder extra kosten.

We maken daarbij een onderscheid tussen “niet-complexe producten” (bijvoorbeeld
beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, ...) en “complexe producten” (bijvoorbeeld
gestructureerde obligaties, opties, warranten, ...).

U kunt via internetbankieren altijd niet-complexe producten aankopen. Houd er wel rekening mee dat bij die transacties niet gecontroleerd wordt of uw aangekochte belegging overeenstemt met uw beleggersprofiel.

Als u via internetbankieren inschrijft op complexe producten, kan de inschrijving pas doorgaan als de risicoklasse van het product overeenstemt met uw passendheidsprofiel.

Naar boven

gezond beleggen

 

Uw bonus

Uw bonus voor uw jarenlange trouw.

• Gratis overname pensioenspaarfonds
• Gratis bankoverstap
• Gratis effectenbewaring
• Gratis internetbankieren
• Gratis zichtrekening*
• Gratis kaarten*
• Gratis transacties
• Persoonlijke, professionele service

*Gratis, behoudens het versturen van de rekeninguittreksels via de post naar het aangeduide adres door de rekeninghouder. Geldopnames met kredietkaart in binnen- en buitenland: 1 % op het gevraagde bedrag met een minimum van 2,50 euro. Wisselkoersmarge van 1,50 % voor betalingen en cashopnames in een andere munt dan de euro.

gezond beleggen

 

In de kijker

Bij Argenta kunt u uw aanvullend pensioen opbouwen via een beleggingsfonds of via een verzekering:

 • Bij een beleggingsfonds hebt u mogelijk een hoger rendement omdat dit afhankelijk is van de beurs. U hebt de keuze tussen het dynamische Arpe (Argenta Pensioenspaarfonds) en het meer defensieve Arpe Defensive (Argenta Pensioenspaarfonds Defensive).
 • Kiest u voor een verzekering? Dan kunt u sparen via Argenta-Flexx, een tak 21-levensverzekering.

Argenta Pensioenspaarfonds (Arpe)

 • U bouwt geleidelijk een aanvullend kapitaal op. 
 • U geniet jaarlijks een aantrekkelijk fiscaal voordeel. 
 • U betaalt geen instap- of uittredingskosten. 

Ontdek hier alles over Arpe.

Argenta-Flexx

 • U bouwt geleidelijk een aanvullend kapitaal op. 
 • U geniet jaarlijks een aantrekkelijke fiscaal voordeel. 
 • U krijgt bovenop het vast rendement mogelijk nog een winstdeling.

Ontdek hier alles over Argenta-Flexx.

U hebt al een pensioenspaarfonds bij een andere bank?

Argenta neemt het gespaarde bedrag van uw pensioenspaarfonds probleemloos over. Rekent uw huidige financiële instelling u daar kosten voor aan? Geen probleem. Argenta betaalt ze u terug.

U doet al aan pensioensparen bij Argenta?

Perfect. Dan wilt u misschien kennismaken met andere beleggingen. Argenta heeft voor u een uitgebreide keuze. Voor mensen die houden van gezond beleggen. Uw kantoorhouder geeft u graag meer informatie.

U bent veeleisend? U wenst een extra bonus? Maak dan op onze website kennis met de andere troeven van Argenta.

Meer weten over het fiscaal pensioensparen? Lees er alles over in ons dossier.

Bijkomende informatie